Disclaimer

Disclaimer voor www.brazilianbrows.com


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.brazilianbrows.com, zoals beschikbaar gesteld door brazilianbrows. In deze disclaimer geven we aan onder welke reservering wij de informatie op onze website aanbieden.

Wij verkopen onze henna producten alleen aan professionals, stylisten of ondernemers. Dat betekent dat mensen die ervaring hebben met het toepassen van henna kleurstof, zijn opgeleid, had een educatian of een ondernemer die een kamer van koophandel nummer heeft. Je moet ook ouder zijn dan 16 jaar om te kopen op onze site. Voordat u een aankoop doet, moet u de vraag beantwoorden die de pop-up u stelt. Mensen kunnen een allergische reactie krijgen van henna. Volg onze instructies en vul alles naar waarheid in.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, distribueert of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de voorschriften van de verplichte wetgeving.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van brazilianbrows is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom is gevestigd in braziliaanse browsers.

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar de meest nauwkeurige weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nooit een reden om een contract of overeenkomst met braziliaanse browsers te claimen of aan te nemen.

brazilianbrows streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Indien, ondanks deze inspanningen, de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren. brazilianbrows aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij verwijzen via hyperlinks.

Amendementen

Als deze disclaimer verandert, vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.brazilianbrows.nl op deze pagina.

Winkelwagen
Scroll naar top